Birazdan okuyacağınız “Dijital Dönüşüm Girişimi: Havacılık, Seyahat ve Turizm Endüstrileri” yazısı Dünya Ekonomik Formu’nun blog sayfasında paylaştığı araştırmanın Yönetici Özeti sayfasının çevirisi sizinle! Aynı heyecanı paylaştığımızdan  size güzel fikirler vereceğinden eminim.

Dijital dönüşüm, havacılık, turizm ve seyahat endüstrilerini de etkileyerek, insanların seyahat etme şekillerini de değiştirdi. Dünya Ekonomik Forumu araştırmasına göre, sektörlerin kendilerini yeni bir dijital dönüşüm dalgasına karşı koruması gerekiyor.

Seyahat ekosisteminde operasyonları ve işletme modellerini yeniden tanımlayan endüstri, müşteri ve teknoloji trendler mevcut. Sektöre yeni giriş yapanlar (online seyahat ajansları gibi dijital yereller, meta arama motorları ve seyahat hizmet platformlar) değer zincirini kökünden değiştiriyor. Seyahate talebin artması, yeni girenler için de önemli fırsatlar sunuyor. Eski işletmelerin de, hedefledikleri büyümeyi yakalamaları için hızlı bir şekilde kendi stratejilerini geliştirmelerini zorunlu kılıyor.

Seyahat sağlayıcıları, müşterilerle daha güçlü etkileşimler kurmayı amaçlarken operasyonlarını ciddi ölçüde değiştirerek müşteri tercihleri ve operasyon performans öngörüleri toplamaya çalışıyorlar. Bağlı cihazlar ve yapay zeka (AI), bu operasyonları daha etkili hale getirmek için birçok fırsat sunacak ve şirketler arasında iş birliği ve varlık paylaşımına izin verecek. Teknoloji, endüstrideki nitelikli iş gücü üzerinde de etkisini gösterecek. Çalışanlar, yapay zekadan gelen gerçek zamanlı bilgi ve karar verme desteğinden güç alacak.

Dijital temalar

Bu trendler endüstride yer alarak dijitalleşmeyi hızlandıracak. Seyahat ve turizm endüstrisini gelecek on yılda şekillendirecek dört tema belirlendi:

Yaşayan seyahat deneyimi
Seyahat edenler, alışkanlıkları ve tercihlerine göre hazırlanmış yolculuk ile sorunsuz bir deneyim yaşayacaklar. Havacılık, Seyahat ve Turizm endüstrilerindeki şirketler, veri toplayıp veri alışverişi yaparak ve sürekli olarak öngörü üreterek müşteri deneyimini optimize edecekler.

Seyahat ekosisteminin sunulması
Ekosistem rolleri, müşteri deneyimi boyunca paydaşlar için bulanıktır. Ekosistem ortaklığı sunan dijital platformlar ortaya çıkmaya devam edecek. Çünkü varlık ve bilgi paylaşımı B2B bakış açısına göre daha da önemli bir hal alacak.

Dijital kurumlar
Üretim sektöründe devrim yaratan, varlıklarla gerçek zamanlı kullanımı optimize eden ve endüstri iş gücünü genişleten dijital dönüşümler tüm operasyonları da dönüştürecek. 3B baskı, yapay zeka, Nesnelerin İnterneti (IoT), sanal gerçeklik (VR) ve dijital platformlar gibi yenilikler esnek çalışma ve temel operasyon süreçlerinde değişim sağlayacak.

Güvenlik ve güvenilirlik
Kimlik yönetimi artan bir şekilde dijital hale geldikçe, siber güvenliğin desteklenmesi ve seyahat edenlerin verilerinin korunması yönünde gösterilen iş birlikçi çaba, müşteri güveni ve kamu güvenliği için oldukça önemlidir. Dijital teknolojiler (yüz tanıma, IoT, kitle analitiği ve yapay zekayla video izleme gibi), güvenli ortam oluşturmak için kullanılacak.

Dijital dönüşümün değerinin hesaplanması

Gelecek on yıl içerisinde (2016-2025) havacılık, seyahat ve turizm endüstrilerindeki dijitalleşmeden beklenenler şu şekilde:

– Artan karlılıkla endüstri için $305 milyar seviyesinde değer yaratmak
– Geleneksel oyunculardan yeni rakiplere $100 milyar değer aktarmak
– Azalan çevresel ayak izi, gelişmiş güvenlik ve güvenilirlik, müşteriler için maliyet ve zaman tasarrufuyla, müşteriler ve toplum için $700 milyar değerinde fayda yaratmak
– Endüstride mevcut işlerin net yer değiştirmesinin sonuçlarının seyahat ekosistemi içinde ve dışında yeni nesil yetenekli işlerin oluşturulması üzerinde etkili olması beklenmektedir.

Dijitalleşmenin üretim, akıllı varlıklar ve verimli kaynak kullanımı gibi yenilikler sayesinde sürdürülebilir endüstri ayak izleriyle olumlu çevresel etkilerinin olması gerekir. Müşteriler açısından ise seyahat daha sorunsuz ve yüksek kaliteli bir deneyime dönüştüğü için kişisel etkilerin daha önemli olması beklenmektedir.

Seyahat iş gücündeki dijital dönüşümün en büyük toplumsal etkisi ise 2025 yılına kadar dünyadaki her 11 işten birine karşılık gelecek olmasıdır. Akıllı otomasyon, bazı seyahat işlerini değiştirirken diğerlerini tamamen ortadan kaldıracak. Yine de dijital olarak sağlanan büyüme, mevcut rollerin otomasyonunu geçecek yeni istihdam fırsatları oluşturacak ve endüstride güçlü bir büyümeyi destekleyecek. Platform aynı zamanda, iş veren çalışan ilişkisini yeniden tanımlayan ve iş gücü düzenlemeleri için yeni mücadeleler süren “likit” ve esnek iş gücü modelleri sunacak. Endüstri, hükümet, eğitim kurumları ve toplum boyunca odaklanılmış olarak gösterilen çabalar, tüm negatif etkileri ortadan kaldırmak için gerekli olacaktır.

Temel sorular

Havacılık, seyahat ve turizm endüstrisindeki dijitalleşme hızlandıkça, endüstri içerisindeki paydaşların seyahat ekosisteminin evrimi konusunda ele alması gereken önemli sorular vardır:

– Seyahat ekosistemi, müşterilerin verilerini kişiselleştirilmiş seyahat deneyimleri yaşatabilmek gibi maddi faydalar karşılığında paylaşmasını ve müşteri gizliliğini korumayı nasıl sağlayabilir?

– Şirketin tüketicilerin gözündeki konumunu korurken, dijital dönüşümden tam olarak faydalanmak için şirketin varlıklarını küresel iş birliği sağlamak için paylaşmayı destekleyen bir model var mı?

– Seyahat kurumlarının operasyon modeli, çevrimiçi ve çevrim dışı dünyanın çizgilerinin birbirine girdiği ve fiziksel varlıkların dijital hale geldiği akıllı ve bağlı dünyada nasıl değişecek? Bu durum bireylerin davranışlarını nasıl değiştirecek?

– Kişisel veriler ne dereceye kadar güvenli ve etik olarak kullanılabilir ve güvenlik ve güvenilirliği desteklemek için açık ve özel paydaşlar arasında birlikte kullanılabilir mi?

Ele alınması gereken kilit noktalar

Havacılık, seyahat ve turizm endüstrilerine dijitalleştirmenin değerini en üst düzeye çıkarmak için endüstri liderlerinin, düzenleyicilerin ve politikacıların gerekli adımları atması son derece önemli. Dijital dönüşümü başarılı bir uygulama haline getirmeyi amaçlayan ekosistem katılımcılarının eylemleri şu şekilde belirlenmiştir:

– Eski sistemi çevik ve birlikte çalışabilen platformlara dönüştürerek ekosistem partnerleri arasındaki etkileşimlere izin vermek.
– Mevcut çalışanlara eğitimlerle yeni yetenekler kazandırıp eğitim kurumlarına dijital ekonomi için bir sonraki nesli hazırlamaları için güç vermek.
– Uygun veri kullanımını tanımlayarak düzenleyici çerçeve sunmak için özel kurumlar, kamu kurumları ve sivil toplum kurumlarıyla çoklu paydaş yaklaşımı geliştirmek.

Kısacası dünyada dijital dönüşüm tüm sektörleri dönüşüme zorluyor. Hareket geçmek artık bir tercih değil…

Kaynak: http://reports.weforum.org/digital-transformation/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/wef-dti-aviation-travel-and-tourism-white-paper.pdf