Dijital Dönüşümü başarıya ulaştırmak için neden oyunlaştırmayı kullanmanız gerektiğini rakamsal verilerle bu yazıda bulacaksınız!

İş dönüşümlerinin %70’inin katılım eksikliği nedeniyle başarısız oluğu biliyor muydunuz?(1)

Bu rakam büyük şirketler söz konusu olduğunda %90’lara çıkabiliyor. Aslında hepimiz değişen teknolojilere, pazar koşullarına ve dijital çağın müşteri davranışlarına, işletmelerin hızlı bir şekilde adapte olması gerektiğini biliyoruz. Ancak bunun için çalışanlarımızın bu değişime hazır mı veya motivasyonu var mı gibi en temel soruları maalesef sormuyoruz. Siemens Türkiye’de çalıştığım dönemde şirketin dijital dönüşüm sürecini başlatan ve sürecin içinden biri olarak, motivasyonun ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşayarak gördüğümü söyleyebilirim 🙂

Peki çalışanları bu sürece nasıl dahil edebiliriz diye soruyorsanız da cevap oldukça basit ve bilindik 🙂 Oyun tasarımcılarının oyuncuların ilgisini çekmek için kullandığı taktiklerden biri: oyunlaştırma

Bu konu üzerine Atrivity bloğunda yazılmış güzel bir yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Yazıda deneyim ve görüşlerimi de bulabileceğinizi şimdiden belirteyim 🙂

2019 yılına geldiğimizde küresel olarak şirketlerin dijital dönüşüme toplam $2,1 trilyon harcamış olması bekleniyor. Dijital dönüşüm teknolojik ilerlemeler açısından inanılmaz değişimleri de beraberinde getiriyor. Mevcut durumda şirketler, dijital çözümleri kullanmak için iş süreçlerinde yaratıcı ve temel değişimleri keşfediyor.

Dijital dönüşüm olarak adlandırılan bu süreç, şirketlerin dijital ekonomide rekabetçi olmaya devam etmesi için keşfetmesi gereken bir değişim. Kanımca gelecekte var olabilmeleri için zorunlu bir keşif bu aslında.

2018 yılında endüstri segmentinde yer alan en iyi 20 firmanın üçte birinin gelecek beş yıl içerisinde yeni rakiplerle karşı karşıya kalması bekleniyor. Bu rakiplerin çoğu, aynı müşteri tabanını hedef alsa da geleneksel endüstrileri bozucu etkiye sahip dijital odaklı stratejiler uyguluyor. Bu konuda bence en güzel örnek Airbnb! Oteller şimdiden buna önem almaya başladı. Özellikle paylaşım ekonomisi geliştikçe pek çok endüstri bundan etkilenecek.

Offline dünyadan dijital dünyaya geçişte, amaçların dikkatli bir şekilde seçilmesi ve kaynakların doğru kullanılmasını da gerekli kılıyor. Şanslıyız ki oyunlaştırma uygulamaları ve teknolojileri, dijital dönüşüm sürecini hızlandıran ve ortak zorlukların çözülmesine yardımcı olan etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Dijital Dönüşümde Yaşanan Ortak Zorluklar

Dijital dönüşüm şirketler arasında farklılıklar gösterse de genellikle büyüme gerekliliği, gelişen müşteri tercihleri veya artan rekabet baskısından kaynaklanıyor. Forbes tarafından vurgulanan bir çalışma, küresel yönetici liderlerin %40’ının 2018 yılında dijital dönüşümü tam olarak tamamlamayı beklediklerini gösterdi. Ayrıca katılımcıların %55’i 2017 yılında artan start-up eğilimi de gördü. Bu konunun üzerine Türk Telekom ve Turkcell markaları ciddi şekilde eğiliyor ve yatırım yapıyorlar ki, bu süreçleri çok yakından takip ettiğimden detayları biliyorum. Tabii bu durum, hayatta kalmak için değişime giden şirketlerin üzerinde baskı yaratıyor.

En zorlayıcı bölümü ise dijital dönüşümü iç hasarları en aza indirecek şekilde uygulamak. IDC raporu, 2018 yılına geldiğimizde yalıtılmış dijital dönüşümlerin %70’inin başarısız olacağını tahmin etti. Bu başarısızlığın nedenleri arasında yetersiz iş birliği, entegrasyon veya proje yönetimi yer alıyor.

Hilton, dijital dönüşüm ile rezervasyonların %20’sini mobil uygulamasından alıyor. Bu başarılı Hilton’nun bu başarılı dijital dönüşümüne de göz atmanızı tavsiye ediyorum.

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, dijital dönüşümde yaşanan ortak zorluklar arasında kültürü ve algıları değiştirmek, kaynaklar ve iletişim yer alıyor. Büyük şirketler için dönüşüm yavaş olabilir. Start-uplar pazar payını tehdit edeceği için bu yavaş süreç zararlı olabilir.

dijital pazarlama danışmanlığı dijital dönüşüm oyunlaştırma Dijital Dönüşümü Oyunlaştırmayla Nasıl Hızlandırırsınız dijital pazarlama danismani icin

Oyunlaştırma Dijital Dönüşümü Nasıl Hızlandırabilir

Oyunlaştırma, temel oyunlaştırma amaçlarını hızlandırmak için çok yönlü bir araç olarak kullanılabilir. Küçük şirketlerin çevik olma avantajını kullanırken büyük şirketler dijital dönüşümü destekleyecek kaynakları sağlayabilir. İyi haber ise oyunlaştırma, kitlelere göre kişiselleştirme ve uygulama açısından oldukça dayanıklı olduğunda dolayı her iki senaryoda da uygulanabilir.

Siemens’in dijital dönüşüm stratejisinin omurgasını büyük şirketten küçük şirketlere dönüşmek oluşturuyor. Detay veremiyor olsam da bu en azından bir fikir verir diye düşünüyorum.

MIT Sloan, PwC tarafından yapılan çalışmayla benzerlik gösterecek şekilde dijital dönüşümün dokuz öğesini içeren bir liste hazırladı. Oyunlaştırmanın nasıl ve neden uygulandığını daha iyi anlamak için bu çalışmalarda ortak olarak görülen sütunlar, doğrudan kullanım alanlarını ve uygulamaları açıklamak için kullanılacak.

Temel Dijital Dönüşüm Amaçları

1. Müşteri Deneyimini Dönüştürün
Dijital dönüşüm, şirketlerin müşteri tabanlarını daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Bu da müşterilerin kendilerini ifade etmesine izin verir. Bu ancak şirketlerin geri bildirimi alabilmeleri için dijital kanalları ve temas noktalarını efektif bir şekilde kullanabilmeleriyle olacaktır. Ayrıca oyunlaştırma, müşteri sadakat programlarını desteklemenin harika bir yolu.

2014 yılında American Airlines, US Airways ile birleştikten sonra müşterileri heyecanlandırmak için “Pasaport Meydan Okuması” başlattı. Facebook uygulamasını kullanarak American Airlines bilgi yarışması, panel ve katılım teşviki içeren sanal pasaport oluşturdu. Sonuçlar beklenenden %70 daha iyi performans göstererek American Airlines’ın programdan %500’in üstünde ROI kazanmasını sağladı.

Diğer bir örnek ise oyunu kullanmayan kullanıcılara göre 16X daha fazla geri bildirim alan İletişim Umudur oyun özelliğiyle Microsoft olarak verilebilir. Müşteri deneyiminin oyunlaştırma girişiminin görünüşünü aşarak iç süreçleri etkileyebileceğini belirtmek de önemli. Daha fazla müşteri bilgisine sahip daha iyi eğitilmiş çalışanlar, bir sonraki bölümde de görebileceğimiz üzere bu değere katkıda bulunabilir.

2. Operasyon Süreçlerini Değiştirin

Operasyon süreçleri, temelde şirketin iç süreçleriyle ilişkili. Operasyonel olarak şirketler süreçleri dijitalleştirebilir, çalışanlara olanak vermeyi sağlamak için teknolojiyi kullanabilir ve performans yönetimi sağlayabilir. Oyunlaştırma, iç süreçlerin iyileştirilmesinde devasa bir etki yapabilir. Bazı temel iç uygulamalar şu şekilde sayılabilir:

A. Satış Eğitimi ve Olanak Verme
Şirketlerin %71’i örgütlerinde oyunlaştırmayı uyguladıktan sonra ölçülen satış performansında %11-50 arası artış gözlemledi.
Şirketlerin %90’ı oyunlaştırma girişimlerinin başarılı olduğunu bildirdi.

B. Yeni İşe Alım Süreçleri
• Oyunlaştırılmış programları tamamlamak, normal programları tamamlamaktan %50 daha az zaman alıyor – bu da eski ve yavaş işe alım süreçlerinin yerine  geçebilecek mükemmel bir alternatif. Yapılandırılmış işe alım için 52 slayt hazırladık.

C. Katılımı Sağlayın
• Çalışanların %71’i iş yerinde katılım sağlamıyor ve genellikle sıkılıyor.
• Teknolojinin normal eğilimin üstünde olduğunu belirten çalışanların %85’i işlerini sevdiklerini söylüyor.

D. Öğrenme ve Tutma
• Öğrencilerin %80’i oyunla öğrenirlerse daha verimli olarak öğreneceklerini söylüyor.
• Öğrencilerin %47’si, mobil, iş yeri dışında erişilebilir ve adapte edilebilir olan oyunlaştırma uygulamalarının sunduğu üzere kendi hızında öğrenmek istiyor.

3. İş Modellerini Dönüştürün

Dijital dönüşüm, yeni dijital işletmeleri ve dijital küreselleştirmeyi dahil edecek şekilde sınırları genişleterek geleneksel iş modellerine önemli dijital değişimler katıyor. Oyunlaştırma uygulamalarını kolaylaştırıcılar olarak düşünün. Yaratıcı bir şekilde uygulandığında örgütler boyunca kullanılabilirler. Ayrıca bu uygulamalar, farklı boyutlardaki örgütlerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde ölçeklenebilirler.

Örneğin oyunlaştırılmış uygulamalar küresel girişimleri ele alarak bu girişimlerin yerele uygun hale getirebilirler. Şirketin küresel genişlemesinin tüm aşamaları, yerel ülkenin dilinde oyunlaştırılarak yerel tercihleri içerecek şekilde kişiselleştirilebilir. Farklı bölgelere genişlemeye izin veren bu sınırsız kapasiteler ve hem standart hem de kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak artı noktalar arasında.

Her iş kararında ve modelinde olduğu gibi veri kilit öneme sahip. Oyunlaştırılmış uygulamalar, belirli bir girişimin hesaplanan ROI değerine dönüştürülecek birden fazla veri noktasını izliyor ve saklıyor. Dijital dönüşüm sürecini yönlendiren birden fazla oyunlaştırma uygulaması olduğunu düşünün.

Çalışanları eğitebilir, ürünleri yerelleştirebilir, müşteri geri bildirimleri alabilir ve tüm bu ilerlemeleri çalışan veya müşteri seviyesinde takip edebilirsiniz. Bu dinamik beceriler, iş modellerini dönüştürebilir ve şirketlerin dijital dönüşüm yolunu izlemesine yol gösterebilir.

Kaynak: https://blog.atrivity.com/accelerate-digital-transformation-with-gamification

1.https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2017/11/28/how-to-drive-employee-engagement-with-workplace-gamification/#50c257ca3cf0