Markalar haklı olarak Dijital Dönüşüm’de başarı olmak istiyor. Dijital Dönüşüm yolculuklarından başarılı olmak için de ciddi zaman, emek ve paralar harcanıyor. Tam da bu noktada yıkıcı teknolojileri iş dünyasını dönüşüme zorlarken, bu hızı yakalayan markalar daha yüksek karlara ulaşıyor ve pazar paylarını da yükseltiyor. İşin püf noktası Dijital Lider’de.  Peki Dijital Liderlik nedir ve liderde olması gereken temel özellikler nelerdir?

Dijital Liderlik nedir?

Dijital liderlik, hızla gelişen teknolojik ortamda rekabetçi ve çevik kalmak için bir organizasyonu dijital dönüşüme doğru yönlendirme disiplinidir.

Dijital Liderliği bir kişi veya bir grup yapabilir. Fakat son zamanda artık bu işi üslenenlere Chief Digital Officer deniyor. Maalesef ülkemizde karıştırılan bir konuda Dijital Dönüşüm’ü kimin yöneteceği ki, iş ilanlarında IT kökenli özelliklerin ağırlıkta olduğunu görüyorum.

Dijitalleşme ile Dijital Dönüşüm farklı konular ve birbirine karıştırılmamalıdır. Yoksa Dijital Dönüşüm’de başarısızlık kaçınılmazdır.

Şahsı fikrim, markalar Dijital Dönüşüm’e liderlik edecek kişileri bir start-up geçmişi olanlar arasından seçmeli. Bunun nedenine ise başka bir yazımda değineceğim.

Neden Dijital Lidere ihtiyaç var

Yıkıcı teknolojiler ve Dijital Dönüşüm, tüm liderleri sürekli öğrenmeye ve gelişmeye iten bir noktaya götürüyor. Bu da artık liderlerin doğal birer yetenekleri haline dönüşmesini zorunlu kılıyor. Tabii bunu söylerken, sadece CEO’lardan bahsetmiyorum. Markanın geleceğini etkileyebilecek kişilerden de bahsediyorum.

2018 yılında HR Times‘da yayınlanan bir yazıda Deloitte Consulting’in yöneticisi Anne-Claire Roesch şunları paylaştı: “Geleneksel organizasyon hiyerarşisinin çoğu, daha duyarlı ve daha hızlı yanıt vermek için ekip ağları etrafında yeniden şekilleniyor. Bu yeni teknolojilerle artık daha çevik çalışma yolları mümkün. Bu yeni gerçekler, liderler için farklı beklentiler yarattı ve şirketlerin liderlik gelişimine nasıl yaklaşması gerektiğini de değiştirdi.”

Dijital dönüşüm projelerinin %70’nin başarısızlıkla sonuçlandığını göz önünde bulundurduğumuz da, birçok liderin bu değişikliklere uyum sağlayamadığı sonucu ortaya çıkıyor. HR Dive’da yayınlanan bir araştırmaya göre yetersiz liderliğin ve şirketin belirsiz yönünün, çalışan tükenmişliğinin ana nedeni olduğu tespit edilmiş.

Bazı durumlarda liderler gelişmek ister, ancak şirketleri onlara bunu yapma fırsatı vermez. Aynı HR Times makalesinde Hatfield ve Roesch, “Yeterli dijital fırsatlara sahip olmayan Başkan Yardımcısı düzeyindeki yöneticilerin, dijital zorlukların üstesinden gelenlere kıyasla bir yıl içinde ayrılmak isteme olasılıklarının 15 kat daha fazla olduğunu” belirtiyorlar.

Markalar, liderlerine iyi bir çalışma ortamı sunmalı ve yeni dünyada karşılaşacakları zorluklarla başa çıkmaya hazırlamalıdır. Tam da bu noktada dijital liderlerde olması gereken beceriler nelerdir?

Her şeyden önce şunu belirtmeliyim ki, Dijital Dönüşüm’de başarılı olabilmek için Dijital Lider’lerin gerekli ön şartları sağlıyor olmaları kilit noktalardan birtanesi….

1. Doğru yere odaklanma

Başlık çok klişe gelebilir ama Dijital Dönüşüm konusunda daha da önem kazanıyor. Bildiğimiz gibi iyi odaklanan liderlerin, strateji üretme, inovasyon yapma ve markayı yönetme konularında harika işler çıkardığını biliyoruz ki en bilinen isimlerin başında Steve Jobs geliyor.

Bunun nedenini de Amerikalı psikolog ve danışman olan Daniel Goleman’ın harika bir şekilde açıklıyor; Bir lider kendine odaklanamazsa dümensiz kalır, başkalarına odaklanamazsa bilgisiz kalır ve dışarıya odaklanamazsa yaşanacaklara hazırlıksız kalır.

SAP ve Oxford Economics tarafından yapılan araştırmaya katılan CEO’ların yalnızca yüzde üçü, Dijital Dönüşüm süreçlerini başarıyla tamamladıklarını belirtmiş. Dijital Dönüşüm’ün başarıya taşıyan önemli unsurların başında insan faktörü geliyor. Bunun için de Dijital Lider’e ve yetkin çalışanlara ihtiyaç var.

Pek çok yönetici, sadece bir tane teknolojiye odaklanıyor ve bunun insanların çalışma şekillerini değiştirmesini bekliyor. Ancak hiçbir teknoloji kültürel değişimi gerçekleştiremez. Bu teknolojiler sadece birer araçtır.

Altimeter’in 2016 yılındaki raporunda insan kaynağının ve şirket kültürünün, Dijital Dönüşüm’ün önündeki engellerin başında geldiği paylaşılmış.

PWC’nin yıllık CEO anketinde, CEO’ların üst düzey liderlerin yani yardımcılarının dijital becerileri konusunda endişeli olduğu sonucuna ulaşılmış. Dolayısıyla Dijital Dönüşüm aynı zamanda odaklanma işidir. Dijital Lider’in bunu çok iyi yapmalı ve gerekli aksiyonları almalı.

2. İletişimi önceliklendirme

Dijital Dönüşüm’de başarıyı yakalayabilmek için de etkili bir iletişimi önceliklendirmek şart. Hadi canım sende Dijital Lider’de olması gereken özelliklerin başında etkili iletişim becerisi gerekli mi diye söylenebilirsiniz 🙂 Ama araştırmalar tam da bunu söylüyor.

Accenture, 2019 yılında 17 ülkeden 1,350 üst düzey (C-level ve direktör) kişiyle yaptığı araştırmasında Dijital Dönüşüm konusundaki birinci öncelikli sorunun konuşulmayan hedefler olduğunu tespit etmiş. 

Tabii bu sadece Dijital Dönüşüm’e ait bir sorun değil. HR Dive’in araştırmasında da çalışanların tükenmişlik sorunlarının başında iletişim problemleri geldiği ortaya çıkmış. Çok yakın bir arkadaşımın da başına benzer olay geldi ki eminim pek çok insanın başına geliyordur. Bunu diğerlerinden ayıran özellik ise, arkadaşımın yaptığı her işin direktörü tarafından sonuçlandırılmaması ve aynı işi durmadan yapması… Öncelikle mail ile gelen briefleri teyit etmek amaçlı sormaya başlamış. O da yetmemiş ses kaydına almış. Ama buna rağmen sorunu çözemeyince, Hollanda kökenli şirketten birinci ayının sonunda istifa etti.

Kısacası Dijital Dönüşüm aynı zamanda etkili bir iletişimi de zorunlu kılıyor.

3. Diğer liderler ve ekipler arası etkili işbirliği

Odaklanma, etkili iletişim ve tahmin edebileceğiniz gibi takım çalışması. Bu üç özellik aslında hangi işi yapıyor olursak olalım, bize başarıyı getiriyor. Dijital Dönüşüm konusunda da aynı aslına bakarsak.

Özellikle Dijital Dönüşüm’den sorumlu olan Dijital Lider’in takım çalışmasına yatkın olması son derece çünkü marka içerisindeki ve dışarısındaki herkesle iletişim halinde olmak durumunda.

EY’nin CIO’lar için gerçekleştirdiği araştırmaya göre dijital yeterliliği olan CIO’ların departmanlar arası işbirliği yapmanın değerini gördüklerini ortaya koyarken, bu CIO’ların %59’u CMO’lar ile yakın bir işbirliği kurarken, dijital yeterliliği olmayan CIO’lar da ise bu oran %37.