Çok merak edilen Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri hakkında zihin açacak bir yazı!

Bu sefer dijital dönüşüm ve dijital pazarlama konularının dışına çıkarak, okumaktan ve araştırmaktan çok keyif aldığım ezoterik (gizli bilgiler de diyebiliriz) konulardan biri ile karşınızdayım. Bu çeviri ile beraber farklı ezoterik konulara sitede yer vermeye başlıyorum. Ezoterik yazılara, hayatımın en önemli dönüm noktalarından biri olan Göbekli Tepe ile başlamak istiyorum.

Göbekli Tepe’yi ziyaret etmeden önce onunla ilgili pek çok yazı, belgesel ve video izledim. Tabii kendi araştırmalarımdan da çıkardıklarım, insanı çok farklı bir noktaya götürüyor. Kısacası Göbekli Tepe öyle bir yer ki burada maalesef anlatmam mümkün değil. Ama merak edenlere tek tavsiyem Andrew Collins’in Göbekli Tepe kitabını okumaları…

Gelelim bu çevirimize. Özgür Etli tarafından 2016 yılında yazılmış olup, Ancient Origins sitesinde yayınlanmış. Farklı bakış açısı olması açısından da burada sizinle paylaşmak istedim. Bu yazı iki bölümünden oluşuyor. İkincisini de kısa bir zaman içerisinde burada paylaşacağım. Ve hazırsanız 10.000 bin yıl geriye doğru seyahatimiz başlıyor, keyifli okumalar.

Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri

Göbekli Tepe, medeniyetin tarihini sandığımızdan da öncelere götüren antik ve önemli bir tarihi alan. Neolitik çağdan kalma alanda ortaya çıkarılan her tapınak, sütun ve kabartma sayesinde insanlık tarihi yeniden yazılıyor. Aynı zamanda tarih öncesi kültürlere ait semboller ve mesajlar da ortaya çıkıyor.

Önceki araştırmalardan anlaşıldığı üzere Göbekli Tepe, Neolitik şamanların kontrolü altında ayin merkezi olarak kullanılmış. Kazıları yöneten Klaus Schmidt açık bir şekilde Göbekli Tepe’nin bir zamanlar dini ayin merkezi olarak kullanıldığını ifade etti. Schmidt’e göre günümüzdeki güneydoğu Türkiye’de bulunan Göbekli Tepe tapınaklarında şaman ayinleri gerçekleştirilmiş.

Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri - Bölüm 1 Go  bekli Tepe su  tunlar
Göbekli Tepe T sütunları

Andrew Collins gibi araştırmacılar da Göbekli Tepe’deki Şamanizm’in astronomi ve kozmolojiyle ilgili olabileceğini söylüyor. Bu konuya, Şamanizm’den bildiğimiz kutup yıldızı inancıyla yaklaşıyor. Şamanlara göre kutup yıldızı tüm evrenin oluşma noktası. Günümüzde Asya’da Türk, Moğol ve Tungus şamanları hala Gök Tengri Ülgen’in kuzey yıldızı Polaris’teki tahtında olduğunda inanıyor.

Bana göre Göbekli Tepe şamanlar için bir ayin merkezi olmanın yanı sıra öğrenci şamanlar için de şamanlığa kabul merkezi. Sütun-2 yakında izlenirse, turnanın ayaklarının eğik olduğunu görebiliriz. Buna göre Schmidt, bu kuşun gövdesinin turna formuna dönüşen bir insanı temsil edebileceğini açıklıyor. Daha sonra Schmidt, bu olayın Şamanizm kavramıyla alakalı olduğunu söylüyor.

Güç hayvanları aynı zamanda şamanların koruyucu ruhu olarak biliniyordu. Şamanların gözünden, tüm hayvanlar Şamanizm uygulamasının bir parçası. Ruh, şamanı hastalıklardan ve kötülüklerden koruyor. Ruh kazanan şaman, artık hastalıkları iyileştirmez ve kehanette bulunmaz. Güç hayvanları, şamanların “öteki benleri”. Şamanlar, kendi güç hayvanını taklit eder ve ayin boyunca onlarla birleşir. Şamanlar, güç hayvanlarıyla gökyüzüne yükselir.

Sibirya şamanları ayı, kurt, tavşan ve baykuş gibi güç hayvanlarına sahiptir. Yakut şamanları boğa, kartal ve ayıya sahiptir. Yukarda adı geçen hayvanlar, Göbekli Tepe sütunlarında bulunan hayvanlara benzer.

Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri - Bölüm 1 Go  bekli Tepe A su  tun
A Yapısındaki Sütun 2 (Katman III) üzerinde yer alan rölyeflerin boğa, tilki ve turna olduğuna inanılıyor. Göbekli Tepe, Urfa. ( CC BY-SA 3.0 )

Belki de bu hayvanlar, gelecekte gök yüzündeki takım yıldızlar olacak.
Ayrıca Göbekli Tepe’de Şamanizm ile bağlanabilecek totem direkleri de var. Totemizm, insanlar ve hayvanlar arasında bağlantı olduğu inancına dayanıyor.

Şamani Gözlem Evi

Peki Göbekli Tepe’deki semboller bir zamanlar astronomi veya kozmoloji ile ilgili şaman sembolü olabilir mi? Göbekli Tepe, şamanlar için antik bir gözlem evi miydi?

Bazı bilim insanları (B.G. Sidharth, Giuglio Magli ve A. De Lorenzis) ve araştırmacılar (Joe Plegge, Andrew Collins), Göbekli Tepe’nin gök yüzü gözlemlerinde kullanıldığını söylüyor. Göbekli Tepe’de bulunan B Yapısı’nın önemli yıldız ve takım yıldızların doğumunun gözlenebileceği “şifa çemberi” olduğunu söylüyorum.

Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri - Bölüm 1 Go  bekli Tepe diagram

Şifa çemberleri, astronomik objelerin gözlemlenmesine izin veren dairesel taş desenleridir. Bu alanlar ruhsal, ayin ve astronomik önemle oluşturulmuş gibi görünüyor. Bazı alanlar 4.500 yıl öncesine dayanıyor. 1997 yılında High Altitude Gözlem Evinde çalışan John Eddy isimli bir astronom, bazı çemberlerin astronomik hizalanmalara sahip olduğunu öne sürdü. Dr. Eddy, bazı çemberlerin yılın belirli zamanlarında belirli yıldızları gösterdiğini ve gün dönümü gibi belirli günleri işaretlediğini öne sürüyor.

Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri: Sembolik Mimari

Göbekli Tepe sütunları T formuna sahip. New Mexico’da Hopi tapınaklarının biri de Tau olarak adlandırılan T şeklinde pencereleri var. Aynı zamanda Mayaların Palenque Tapınağında da Tau şeklinde pencereler var. Bunun yanı sıra Hopi toprak tanısı Masau’u’nın adı da Tau şeklinde. Amerikan Yerlilerinin kültüründe Tau, toprağa bağlı ruhları temsil ediyor. Gördüğümüz üzere Amerikan Yerlilerinin bazı yazılarında Tau şekli var ve ruhani geçiş yollarını sembolleştiriyor. Bu kültürlerde “Yaşam Ağacı” Tau ile temsil ediliyor.

Göbekli Tepe tapınaklarında iki merkez sütun var. Bu iki sütunun “ilahi ebeveynler” ve “erkek ve kadın prensipleri” olan “İkili İlah” olduğuna dair sorular var. Bana göre bunlar Göbekli Tepe tapınaklarının yüksek rahipleri veya baş şamanları. Sümer mitolojisine göre güneş Tanrısı Utu, bir kapıyı sembolize eden iki sütun arasında duruyor. Bu semboller ise gökyüzü ve dünya. Yunan Mitolojisinde, Herkül’ün iki sütunu bilinmeyene doğru giden yolu koruyor.

Hayvan motiflerinin yanı sıra Göbekli Tepe tapınaklarının sütunlarında çeşitli gizemli semboller görüyoruz. “Elmas benzeri” sembol, “H benzeri” ve “I benzeri” sembol, “üç sepet” sembolü ve “yedi kuş” sembolü.

Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri: Elmas

Göbekli Tepe’de “elmas benzeri” sembol görmek ilginç. Yakın zamanda H Yapısı’nın çevresinde yeni bulgular elde edildi. Bu işaret, Amerikan Yerlilerinin “şifacı adam” sembolüne benziyor. Şifacı adam veya şamanın, iyileştirme ve geleceği görme gibi sihirli güçleri olduğuna inanılıyordu. Sembolün dış çizgileri, fiziksel dünya evreninin dört köşesini temsil ediyor: Kuzey, Güney, Doğu ve Batı. İçteki çizgiler, şifacı adamın bilgili olduğu ruh dünyasını temsil ediyor. Merkezdeki çizgi, şifacı adamın gözünü ve ruhani görüşünü temsil ediyor.

Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri - Bölüm 1 Go  bekli Tepe Elmas sembolu

Görüldüğü üzere, şamanın şifacı adam sembolü Göbekli Tepe sütunlarında bulunuyor. Bu işaretin hemen üstünde iki yılan ve bunların arasında bir yumurta bulunuyor. Bu sahne, kozmik yumurta (veya güneş diski) ve koruyucularını ifade ediyor olabilir. Hint kozmolojisinde, yumurta yaşadığımız dünyanın kaynağı. İki yılan ise evrenin enerjilerini veya güneş ışınlarını temsil ediyor olabilir. Bu sahnede şamanın yeniden doğuşu resmediliyor olabilir. Bence bunlar, Göbekli Tepe ayin merkezindeki şamanlara dair kanıtlar.

Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri: Yedi Kuş

D Yapısı bölümünde “yedi kuş” sembolünü görüyoruz. Yedi sayısı “İlahi Uyum” işareti olarak değerlendirilebilir. Pueblo Yerlilerine göre bu, insanların Kozmik Uyumunu sembolize ediyor. Dogonlar yedi sayısını zıtların sembolü, düalizmin çözümü ve teklik ve mükemmelliğin sembolü olarak ele alıyor. Mısırlılar için tam daireyi ve sonsuz yaşamı temsil eden dinamik mükemmelliği sembolize ediyor. Mısır inançlarına göre güneş Tanrısının yedi ruhu vardı. Türk Şamanizm’inde, dünya-dağ yedi katmandan oluşuyordu. Şamanizm’in kurban ve kozmik ağacının yedi dalı da başka bir gerçek. Astronomik açıdan ele alınırsa yedi kuş, Kuzeydeki Büyük Ayı’nın yedi yıldızını sembolize ediyor (Sütun-18’in alt kısmında yer alan yedi kuş, kuzey-güney yönüne bakıyor).

Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri Göbekli Tepe Şamanları ve Kozmik Sembolleri - Bölüm 1 Go  bekli Tepe 7 kus   sembolu

Dünyadan çıplak gözle görülebilen yedi gezegeni de düşünebiliriz: Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. Bence “yedi kuş” birden fazla gizli kavramı sembolize ediyor.

Kaynak: https://www.ancient-origins.net/ancient-places-europe/g-bekli-tepe-shamans-and-their-cosmic-symbols-part-i-005175